Wyprawa do Krakowa

Kraków, Wadowice, Oświęcim i Ojcowski Park Narodowy to miejsca, które odwiedzili członkowie wąbrzeskiego Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych.

Zmiany w deklaracjach

Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów uzależniona jest od liczby mieszkańców danej nieruchomości. Za jej ustalanie odpowiedzialni są właściciele i zarządcy nieruchomości.