Pobór krwi przy Pływalni Miejskiej odbywa sie raz w miesiącu

Pobór krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy informuje, że 12 grudnia w Wąbrzeźnie odbędzie się akcja poboru krwi.

Zdjęcie dachu

Pozbywamy się azbestu

Podsumowano zadanie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2018 r. W tym roku z dotacji skorzystało13 podmiotów, w tym 11 osób fizycznych na demontaż i odbiór odpadów oraz 2 osoby na sam odbiór odpadów.

Zdjęcie Wąbrzeskiego Ratusza w lato

Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Wąbrzeźna informuje, że zakończono przyjmowanie wniosków o dotację celową na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji poprzez zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.