Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do konsultacji społecznych

Centralny Port Komunikacyjny prowadzi konsultacje dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Chodzi w nim o realizację przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe.