Nie będzie wody

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna, że w nocy z 3 na 4 marca 2020 roku od godz. 0.00 do 3.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

XXVII Sesja Rady Miasta

Na ostatniej sesji, która odbyła się 25 lutego br., radni podsumowali swoją pracę w 2019 roku, podjęli sześć uchwał oraz wysłuchali informacji z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.