Poznawali fakty i miejsca – po to, aby nie zapomnieć o tym, co się stało

Zakończył się trzeci etap projektu realizowanego przez miasta Wąbrzeźno, Syke i Al Hoceima. Ostatnim miejscem spotkania młodzieży, biorącej udział w tej trójstronnej inicjatywie, było Wąbrzeźno, a temat zjazdu brzmiał: Młoda Kultura Miejska – Nie zapomnij co się stało. Myślą przewodnią była historia II wojny światowej.

Nabór kandydatów do Wąbrzeskiej Rady Seniorów

27 kwietnia 2022 roku Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła uchwałę w sprawie powołania Wąbrzeskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Wąbrzeska Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, pozwoli na wzrost zaangażowania grupy wiekowej „60+” w sprawy społeczności lokalnej, na ustalenie priorytetowych zadań na rzecz seniorów oraz monitorowanie ich rzeczywistych potrzeb.

Z podwórka na bieżnię

W najbliższy czwartek (22 września 2022 r.) po raz pierwszy do Wąbrzeźna zawita akcja „Z podwórka na bieżnię”. Jest to cykl imprez sportowych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, uczniów klas od IV do VI. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie, a uroczyste otwarcie zaplanowane jest na godzinę 9:30.