Mniejsze kaucje

 Na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli propozycję burmistrza w sprawie obniżenia wielkości kaucji płaconej przy zawieraniu umowy na najem mieszkań komunalnych.

Służba celna ostrzega!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.