OKO-Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych_2

Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:   turystyki i krajoznawstwa. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W puli konkursu jest 25 000 zł. Oferty można składać…

OKO-Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych_1

Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3…