Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy pogodnych wspólnych lat życia

12 października 2023 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły trzy pary małżeńskie: państwo Irena i Jan Jabłońscy, państwo Alicja i Leszek Kastnerowie oraz państwo Zofia i Zbigniew Opoczyńscy. Wspólne życie przez ponad pół wieku to świadectwo wzajemnej miłości, szacunku oraz prawdziwej przyjaźni. Jako dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i…

Wyniki IX edycji Budżetu Obywatelskiego Wąbrzeźna

Dziewiąty raz mieszkańcy Wąbrzeźna wybierali projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszono 20 zadań, wszystkie z nich pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Wszyscy mieszkańcy Wąbrzeźna głosować mogli tylko raz na dowolną liczbę projektów  – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie przekraczała 300…