7 dni na uwagi

27 czerwca 2017 r. wpłynęła oferta Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Pielgrzymko – wycieczka do św. Lipki”.

Oferta Klubu Pływackiego „Przyjazne wody”

2 marca 2015 r. wpłynęła oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pod nazwą „Polsko-niemiecki miting pływacki”.