Oferta Klubu Pływackiego „Przyjazne wody”

2 marca 2015 r. wpłynęła oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pod nazwą „Polsko-niemiecki miting pływacki”.