Karta Dużej Rodziny

Od dzisiaj ro­dzi­ny, w któ­rych jest troje i wię­cej dzie­ci, mogą skła­dać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wniosek o wy­da­nie ogól­no­pol­skiej Karty Dużej Ro­dzi­ny.

Nagrody Marszałka

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wąbrzeźnie otrzymał wyróżnienie Marszałka za całokształt działalności na rzecz bezpieczeństwa województwa.