Wystartował program Maluch 2014

O dofinansowanie na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci mogą ubiegać gminy, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe.  Dotacja może wynieść nawet 80 % kosztów inwestycji.