Rozliczenia za wodę

Ostatnie rozliczenia za dostarczoną wodę oraz opłaty za podgrzewanie ciepłej wody, naliczone przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wywołały wśród mieszkańców niezadowolenie.