Inwestycje MZECWiK w 2013r.

Ponad 1,2 mln zł na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne, ok. 38 tys. zł na inwestycje ciepłownicze i ponad 45 tys. zł na modernizację pływalni wydał w 2013 roku Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji.

Konsultacje

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, zapraszają na konsultacje w sprawie dofinansowań z funduszy europejskich.

Zgłoszenia do pracy w komisji

Do 9 stycznia, do godz. 14.00 organizacje pozarządowe mogą zgłosić swoich przedstawicieli do komisji, która rozstrzygnie konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2014.