Dbajmy o nasze mienie

Rewitalizacja centrum miasta pochłonęła kilka milionów. Kolejne w ostatnich trzech latach wydaliśmy na przebudowę kilkunastu kilometrów chodników i jezdni. Budujemy nowe obiekty,  remontujemy, naprawiamy.

Rynek z lotu ptaka

Asystenci rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła obowiązek udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez asystentów rodziny.