Zdjęcie kranu z którego leci woda

Taryfy za wodę i ścieki

Od 26 lutego 2021 roku w Wąbrzeźnie obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe stawki zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.