Świat pięknego uśmiechu

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków.

Rynek z lotu ptaka

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu

W dniach 21 do 22 listopada 2013 r. przeprowadzono kampanię społeczną skierowaną do pracowników sklepów oraz innych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, mającą na celu promowanie odpowiedzialnej sprzedaży tychże wyrobów.

Świąteczna zbiórka żywności

Po raz trzynasty w Wąbrzeźnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi Świąteczną Zbiórkę Żywności. Jak co roku odbędzie się ona pod patronatem Grudziądzkiego Banku Żywności, którego Gmina Miasto Wąbrzeźno jest członkiem.