XIII Sesja Rady Miasta Wąbrzeźno

Powołanie Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i nadanie jej statutu, zmiany w budżecie miasta, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego to niektóre z tematów, które znalazły się w programie obrad kolejnej sesji.

Oferta

28 października 2019 r. wpłynęła oferta Spółdzielni Socjalnej BAZA na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór kolęd seniorów”.