Baner Spływ Dbajmy

9 dni, 298 km rzek i 12 samorządów przekonanych o potrzebie wspólnych działań na rzecz ochrony wód w Polsce – burmistrz Wąbrzeźna wyrusza na spływ kajakowy pod hasłem „DbajMY o H2O”

Jak wielkie znaczenie w naszym codziennym życiu ma dostęp do dobrej jakości wody? Jak bardzo czysta woda jest potrzebna nam na co dzień? Czy spełnianie marzeń i aspiracji mieszkańców jest zadaniem dla burmistrza? Na pierwszy rzut oka te bardzo różne od siebie kwestie – czysta woda i realizacja marzeń mieszkańców – stanowią podstawowe potrzeby mieszkańców każdej gminy w Polsce. Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Trzcińskim postanowili połączyć obydwa te projekty w jedno odważne zamierzenie i… zdecydowali się popłynąć w wymarzony przez mieszkańców spływ z Wąbrzeźna do Bałtyku, przy okazji walcząc o dbałość o najwyższą jakość wód w Polsce.

Zdjęcie wręczenia stypendium

Sześciu uczniów szkół podstawowych otrzymało Stypendia im. Walthera Nernsta. Uroczyste wręczenie tych szczególnych nagród odbyło się 24 czerwca 2021 r. w Ratuszu

Stypendium im. Walthera Nernsta przyznawane jest uczniom wąbrzeskich podstawówek za bardzo dobre wyniki w nauce, w sporcie, za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz szkoły. Burmistrz Wąbrzeźna przyznaje ją na wniosek Rady Pedagogicznej danej placówki oświatowej.