XXVII Sesja Rady Miasta

Na ostatniej sesji, która odbyła się 25 lutego br., radni podsumowali swoją pracę w 2019 roku, podjęli sześć uchwał oraz wysłuchali informacji z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.