Dym z kominów

OGŁOSZENIE. NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ CELOWĄ NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZAKOŃCZONY

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na dotację celową na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji” i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na wyczerpanie limitu kwoty finansowej przewidzianej w budżecie miasta na ten cel.

Konin  zaprasza przedsiębiorców  do udziału w Targach Odnawialnych Źródeł Energii pn. „Nowa Energia w Regionie”

Targi OZE „Nowa Energia w Regionie” to oferta dla przedsiębiorców, klientów indywidualnych oraz samorządów terytorialnych. Swoje produkty prezentować będzie na nich 15 firm oraz 5 instytucji otoczenia biznesu z terenu Wielkopolski Wschodniej oraz 10 firm zagranicznych, działających w obszarze OZE.

Chcesz wymienić stary piec i ocieplić dom – skorzystaj z dofinansowania. Na spotkaniu poznasz szczegóły

Kto może ubiegać się o dotację z programu „Czyste Powietrze” na wymianę pieca czy też termomodernizację? Jak uzyskać najwyższy – 90 % poziom dofinansowania? Jakie formalności należy spełnić? Na te i inne pytania zainteresowani uzyskają odpowiedzi na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 10 maja br. w Urzędzie Miasta.