Właściciele nieruchomości składają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w których określają, w jaki sposób i czym ogrzewają swoje budynki. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe

Proces składania deklaracji ruszył 1 lipca 2021 roku i zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Obowiązek przekazania informacji o tym czym i jak ogrzewamy budynki mieszkalne i niemieszkalne spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Samorząd dba o zdrowie mieszkańców i o środowisko. Posadzono tysiące roślin, budowano ścieżki rowerowe, likwidowano azbest, zmniejszano emisję CO2…

Wśród strategicznych zadań, realizowanych od wielu lat w naszym samorządzie, jest Program Ochrony Środowiska. Ostatnia jego wersja została opracowana na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Określono w nim priorytetowe dla mieszkańców i miasta zadania oraz wytyczono cele środowiskowe. Co dwa lata z ich realizacji sporządzany jest raport.

#DbajMYoH2O! Jak samorządy w Polsce mogą dbać o wodę? 

30 września w Przystani Sportów Wodnych odbyła się konferencja samorządowa pod hasłem #DbajMYoH2O. Była ona efektem spływu kajakowego z Wąbrzeźna do Bałtyku, w czasie którego burmistrz Tomasz Zygnarowski namawiał samorządowców do działań na rzecz ochrony wód w Polsce. W lipcu deklarację w tej sprawie podpisało 12 przedstawicieli miast i gminy, a na październikowej konferencji dołączyli kolejni.

Dzisiaj w Wąbrzeźnie konferencja samorządowa. Małe działania zmieniają świat, czyli jak samorządy mogą zadbać o ochronę wód w Polsce?

Burmistrz Tomasz Zygnarowski w lipcu pokonał 310 km rzek z Wąbrzeźna do Bałtyku, aby przekonać 12 samorządów na trasie spływu kajakowego o potrzebie dbałości o jakość wód w Polsce. Inicjatywa „Dbajmy o H2O” ma swoją kontynuację w postaci konferencji samorządowej, która odbędzie się w czwartek, 30 września w Wąbrzeźnie i wezmą w niej udział samorządowcy z Kujaw i Pomorza, naukowcy i aktywiści ekologiczni.

Małe działania zmieniają świat, czyli jak samorządy mogą zadbać o ochronę wód w Polsce?

 Burmistrz Tomasz Zygnarowski w lipcu pokonał 310 km rzek z Wąbrzeźna do Bałtyku, aby przekonać 12 samorządów na trasie spływu kajakowego o potrzebie dbałości o jakość wód w Polsce. Inicjatywa „Dbajmy o H2O” ma swoją kontynuację w postaci konferencji samorządowej, która odbędzie się w czwartek, 30 września w Wąbrzeźnie i wezmą w niej udział samorządowcy z Kujaw i Pomorza, naukowcy i aktywiści ekologiczni.

Ekoaktywni to projekt, który w Wąbrzeźnie poprowadzą Magda Fularczyk-Kozłowska, Katarzyna Skowrońska i Hubert Malinowski

Fundacja Aktywnego Rozwoju powstała z kilku żywiołów – sił, doświadczeń oraz charakterów dwóch znakomitych przedstawicielek polskiego sportu światowego formatu. Swoim doświadczeniem wspierają dzieci, młodzież i ich rodziców w dbaniu o aktywny rozwój fizyczny i umysłowy. Co istotne – połączony z ekologią.

Uwaga właściciele nieruchomości. Rozpoczynają się kontrole. Urzędnicy sprawdzą czy kompostujecie bioodpady

Komunikat! Szanowni Mieszkańcy! Pracownicy Urzędu Miasta Wąbrzeźno rozpoczynają kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Weryfikacji poddane zostanie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.