Zwolnienia z podatku dochodowego i kompleksowa obsługa inwestycyjna – pomoc dla przedsiębiorców

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oferuje przedsiębiorcom działającym, bądź planującym rozpocząć działalność na terenie gminy, pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną. Intensywność pomocy waha się od 30% do 60% wydatków kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu inwestycji.