Etyka nie tylko dla smyka

Współdziałanie, uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność to wartości, które można kształtować w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej. Jak wprowadzać najmłodszych uczniów w świat wartości, jak ułatwiać kształtowanie postaw moralno-etycznych to temat konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, która odbyła się 12.06.2015r.