Pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, skierowany do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu ponad 2,5 tysiąca mieszkańców naszego województwa zostało objętych wsparciem w postaci bransoletki życia.