Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

18.05.2023 r. w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego w Gminie Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2025 oraz koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno powołany przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno Pana Tomasza Zygnarowskiego.

W porę wykryć tętniaka

Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z programu profilaktycznego, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzą cztery placówki medyczne – w Koronowie (powiat bydgoski), Grudziądzu, Żninie i Włocławku. Łącznie ma być przebadanych 927 mężczyzn.