Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

18.05.2023 r. w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego w Gminie Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2025 oraz koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno powołany przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno Pana Tomasza Zygnarowskiego.