Zdjęcie spotkania powołania młodzieżowej rady miasta

9 czerwca młodzieżowi radni złożą ślubowanie i wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna

Wybory do  Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna przeprowadzone zostały w wąbrzeskich placówkach oświatowych  9 października 2020 roku. Uczniowie wybrali wówczas 15 swoich reprezentantów. Teraz, po okresie zdalnego nauczania, Rada musi się ukonstytuować, aby mogła realizować swoje cele.

Zdjęcie Placu Jana Pawła II z lotu ptaka

Raport o stanie mienia Wąbrzeźna gotowy. Sprawdź, jaki dla naszego samorządu był 2020 rok. Masz pytania – zgłoś swój udział w debacie

Jaki był 2020 rok dla naszego samorządu? Czy pandemia zahamowała tempo rozwoju miasta? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w Raporcie o stanie gminy miasto Wąbrzeźno.  Dokument ten jest podsumowaniem pracy Burmistrza w 2020 roku i będzie tematem debaty na sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 23 czerwca 2021 roku. Udział w niej mogą wziąć mieszkańcy Wąbrzeźna.