Ilustracja przedstawiająca rozmawiających ludzi

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającego uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 4.12.2020 r. do 11.12.2020 r. Uprawnionymi do…