Ilustracja przedstawiająca rozmawiających ludzi

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającego uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 4.12.2020 r. do 11.12.2020 r. Uprawnionymi do…

KOMUNIKAT dotyczący działalności Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 8A informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  z 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U z 2020 r. poz. 1829) Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie od 20 października będzie nieczynna do odwołania dla klientów indywidualnych.