Radosny Plusk

Po raz trzynasty reprezentacje warsztatów terapii zajęciowej z naszego województwa spotkały się w Wąbrzeźnie na Radosnym Plusku.