PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Edmunda Wojnowskiego oraz Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzeźnie serdecznie dziękują:

Egzaminy karateków

W Szkole Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie odbyły się egzaminy karate kyokushin junior. Do testu egzaminacyjnego na kolejne stopnie szkoleniowe przystąpiło około 100 młodych adeptów karate.