Otwarty konkurs

Dyrektor MOPS zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do udziału w otwartym konkursie.

Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka

Współpraca z NGO

Współpraca naszego samorządu ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w 2015 roku była jednym z tematów ostatniej sesji Rady Miasta.  Radnym w tej sprawie przedstawiono sprawozdanie.