Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka

Rodzynki z pozarządówki

Do 10 kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu o nagrodę marszałka „Rodzynki z pozarządówki” na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe z regionu.

Konkurs dla pozarządówek

Przypominamy! Do czwartku (14 stycznia) Urząd Marszałkowski prowadzi nabór do konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Planowana suma wsparcia na realizację przedsięwzięć to ponad 7 milionów złotych. Od tego roku o wsparcie można aplikować za pomocą internetowego generatora wniosków.

Wyniki II konkursu dla NGO

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, nr 234, poz. 1536 t.j.).

Rynek z lotu ptaka

Rodzynki z pozarządówki

Urząd Marszałkowski ogłosił VII edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”.  Wnioski będą przyjmowane do 1 kwietnia 2014r.