Wyniki II konkursu dla NGO

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, nr 234, poz. 1536 t.j.).

Rynek z lotu ptaka

Rodzynki z pozarządówki

Urząd Marszałkowski ogłosił VII edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”.  Wnioski będą przyjmowane do 1 kwietnia 2014r.

Konkursy dla NGO

Przypominamy, że trwa nabór ofert do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Wąbrzeźna dla organizacji pozarządowych. Wnioski będą przyjmowane do 9 stycznia 2014 roku.

Rynek z lotu ptaka

Do podziału 5 mln

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 18 konkursów dla organizacji pozarządowych. Nabór wniosków trwać będzie głównie do 13 stycznia. W puli środków do podziału jest ponad 5 milionów złotych.