Film promocyjny

Prgoram Regionalny Narodowa Strategia Spójności

W związku z realizacją projektu pn.: „Promocja walorów gospodarczych i oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Wąbrzeźno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypominamy, że zbieramy informacje cenowe na podstawie, których wyłonimy wykonawcę filmu promocyjnego.