Segregacja odpadów biodegradowalnych – jak zrobić to prawidłowo

Segregacja odpadów jest niezwykle ważna dla naszej planety i jej przyszłości. Jednym z rodzajów odpadów, które powinny być segregowane są odpady biodegradowalne, czyli takie, które ulegają biologicznemu rozkładowi w naturalnych warunkach. Wyrzucanie ich do zwykłego kosza skutkuje zwiększeniem ilości odpadów składowanych na składowiskach (wysypiskach), co w konsekwencji wpływa negatywnie na środowisko naturalne.