#NiskiePodatki: rodziny nadal mogą korzystać z możliwości wsparcia z tytułu ulgi na dzieci

  • Od 15 lutego br. trwa akcja rozliczenia podatku PIT za 2022 rok, podczas której podatnicy na skali po raz pierwszy obliczają roczny podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.
  • Brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci.
  • Podatnik ma prawo do tej ulgi poprzez dodatkowy zwrot w ramach zapłaconych składek na powszechne ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

PIT – 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

  • Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. 
  • Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.
  • Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT. Warto jednak sprawdzić zeznanie podatkowe.

Rada Miasta podjęła stanowisko w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Radni byli jednomyślni

24 lutego 203 roku  w Wąbrzeźnie odbyła się LII Sesja Rady Miasta. Data jej zwołania nie była przypadkowa – w tym dniu upłynął rok od zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. W ten sposób radni chcieli przypomnieć o tym dramatycznym czasie oraz wyrazić solidarność, wsparcie i otuchę dla Ukraińców walczących na froncie i tych, których wojna zmusiła do opuszczenia swojej ojczyzny.