Konkursy dla NGO

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Do podziału jest 4,3 miliona złotych. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora.