Sto kilometrów dróg do przebudowy


Wkrótce ruszą pierwsze duże inwestycje na drogach wojewódzkich finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd naszego województwa podjął decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach:

Konsultacje z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021.