Zapraszamy przedsiębiorstwa do konsultacji

W związku z opracowywaniem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego, wyznaczającej główne kierunki rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu oraz barier rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu wąbrzeskiego.