23. Finał WOŚP

Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów środki zbiera WOŚP. Jej 23. Finał odbędzie się 11 stycznia 2015r.

Komputery od marszałka – dodatkowy nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ogłosił przeprowadzenie dodatkowego (uzupełniającego) naboru wniosków w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”.