Mniej palenisk węglowych

Wniosków o dofinansowanie wymiany palenisk węglowych na ekologiczne  źródło ogrzewania wpłynęło w tym rok 34. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Każdy zlikwidowany piec w naszym mieście to czystsze powietrze dla wszystkich.

Zdolni na start 2014

Przypominamy, do 19 września można jeszcze składać wnioski o wsparcie w ramach kolejnej edycji projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zdolni na start”.  W roku szkolnym 2014/2015 wsparcie otrzyma 340 młodych mieszkańców regionu.