Woda zdatna do spożycia.

Przerwy w dostawie wody

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 2.07.2014 r. w godzinach od 00.00 do 04.00 wykonywane były roboty przy wymianie zasuwy odcinającej wraz z hydrantem na sieci wodociągowej DN 250 w ulicy Matejki.

Kto przygarnie

Od 29 czerwca strażnicy miejscy szukają właściciela tego psa. Bezskutecznie. Teraz szukają kogoś, kto przygarnie zwierzę pod bezpieczny dach.

Najlepsi z Gimnazjum

W czwartek, 26 czerwca, wąbrzeskie Gimnazjum pożegnało kolejny rocznik absolwentów. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej WDK w Wąbrzeźnie. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Leszek Kawski, ksiądz Jan Kalinowski oraz rodzice i nauczyciele.

UTW w WSG

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie zakończył rok akademicki 2013 / 2014 w macierzystej jednostce.