Bezpieczeństwo w sieci

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W gronie nagrodzonych

3 kwietnia w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się gala II edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. „Życie i działalność Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920-2011”.