Zgłoszenia do pracy w komisji

Do 9 stycznia, do godz. 14.00 organizacje pozarządowe mogą zgłosić swoich przedstawicieli do komisji, która rozstrzygnie konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2014.