Lekcja samorządności w Dzień Samorządu Terytorialnego

W piątek, 27 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Czy młodzi ludzie, uczący się w szkołach podstawowych wiedzą, kto odpowiada za utrzymanie i prowadzenie ich szkół? Kto buduje ścieżki rowerowe, którymi codziennie dojeżdżają do szkoły? Kto opłaca funkcjonowanie kół zainteresowań działających przy Wąbrzeskim Domu Kultury? Kto organizuje miejskie koncerty i buduje place zabaw? Wąbrzeski samorząd postanowił sprawdzić, co młodzi wąbrzeźnianie wiedzą na temat działań i kompetencji władzy lokalnej, i w święto Samorządu Terytorialnego postanowił się spotkać z chętnymi do dyskusji uczniami ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Wąbrzeźnie, aby opowiedzieć im trochę o pracy władz miejskiego samorządu.

31 maja mija termin wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przestrzeganie terminów uiszczania opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest bardzo ważne. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, brak opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub – jeżeli zostanie ona wniesiona w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu – zwiększeniem kwoty opłaty aż o 30 %.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

23 kwietnia 2022r. weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która stanowi fundament do rozwoju polskich Sił Zbrojnych. Ustawa między innymi powołuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z 15 zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie, jak również przekształca Wojskowe Komendy Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji.