Z pomocy służb społecznych w ubiegłym roku skorzystało 1155 mieszkańców. W stosunku do lat poprzednich grupa ta zmniejszyła się o 85 osób

Zadania wąbrzeskiego samorządu z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Sposób i zakres ich wykonywania jednostka przedstawia w corocznej Ocenie zasobów pomocy społecznej. Za ubiegły rok dokument ten był jednym z punktów porządku obrad na ostatniej sesji Rady Miasta.