ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN BUDOWY!

Szanowni Państwo, na wąbrzeskim Podzamczu trwają prace m.in. przy budowie placu rekreacji i wypoczynku. Jest to teren budowy – o czym informują odpowiednie tablice. Oznacza to, że nie tylko nie wolno tam wchodzić, ale i używać zostawionych tam sprzętów, urządzeń. JEST TO NIEDOPUSZCZALNE I KARALNE.

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).