Zdjęcie Siedziby Mopsu na ulicy Wolności

Pomoc finansowa

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych i są w trudnej sytuacji materialnej przewidziana jest specjalna pomoc finansowa.