Niskoprocentowe pożyczki – pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie ogłasza nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020.