Oferta

28 października 2019 r. wpłynęła oferta Spółdzielni Socjalnej BAZA na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór kolęd seniorów”.