Rozmowy o przyjaźni

Spotkania, dyskusje, lekcje biblioteczne odbywają się nie tylko w głównej bibliotece przy ul. Matejki 11 b. W malutkiej filii bibliotecznej, która mieści się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Tysiąclecia 1, bywa równie gwarno i ciekawie.