Live English w SP 3

Uczniowie klas ósmych, dzięki inicjatywie nauczycielki języka angielskiego – Anny Rydlewskiej-Chabros, mają okazję raz w miesiącu porozmawiać z mieszkańcami krajów anglojęzycznych online.